25 Şubat 2021 Perşembe

Aptallar ve Krallar // The Fools & The Kings
FIRAT ENGİN 
"Aptallar ve Krallar"

5 Mart – 5 Nisan 2021 Sanatçı Fırat Engin’in “Aptallar ve Krallar” başlıklı sergisi 5 Mart 2021 Cuma günü Galeri Siyah Beyaz’da açılıyor. Engin uzun zamandan beri üzerinde çalıştığı tüketim toplumu, küreselleşme, kültür piyasası ve politikaları ve sosyopolitik düzenin sistem eleştirisi gibi konularını bu kez daha da katmanlandırarak ve çeşitlendirerek izleyiciyle paylaşıyor. Engin, sergisinde özellikle son yirmi yılda hem dünyada hem Türkiye’de yaşanan olaylardan seçtiği konuları (11 Eylül olayları, Orta Doğu politikaları, Arap Baharı, Mülteci Krizi, #BlackLivesMatter protestoları ve Covid-19 Pandemisi) kuşkucu ve sorgulayıcı bir eleştirel bakış açısıyla ele alıyor. Bunun yanı sıra kimlik, ulus, bellek gibi kavramları insan hakları açısından da sorgulayıcı bir yaklaşımla çalışan Engin, tarihsel olaylar ekseninde tanıklık ettiği çağın dinamiklerini plastik sanatların anlatım olanakları üzerinden ifade ediyor. Sanatsal malzeme repertuarındaki çeşitlilik; sergide tuval üzerine akrilik, tuval üzerine yağlı boya, kağıt üzerine pastel, kağıt üzerine kara kalem desenler, hazır ve buluntu nesneler, neon, metal heykeller ve dijital fotoğraf gibi birbirinden faklı tekniklerde karşımıza çıkıyor. “Aptallar ve Krallar” sergisinde Engin, ilk kez kullandığı malzeme ve tekniklerin yanında, büyük ölçekli heykellerdeki ustalığı ile; buluntu ve hazır nesnelerle malzemeyi dönüştürme yetkinliğini de bir kez daha gözler önüne seriyor. Sanatçı, değişen dünya dinamikleri üzerinden hem çevresel iklim döngüsünü koruyabilmenin; hem de demokrasinin güçlenmesi için ülkelerin kalkınma ve gelişme planlamalarını rant odaklı politikalar yerine insan odaklı politikalara çevirmesi gerektiğini vurguluyor. Diğer yandan insan hakları açısından daha adil ve eşit bir dünya kurabilmenin tek yolunun da din, dil, ırk ve cinsiyet temelli yaklaşımlardan arınarak sadece insan odaklı bir anlayış üzerinden her türden ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve zorla inşa edilmeye çalışılan kimliğe, kültüre ve geleneğe karşı durularak gerçekleşebileceğinin altını çiziyor. Fırat Engin’in “Aptallar ve Krallar” sergisi 5 Mart – 5 Nisan 2021 tarihleri arasında hafta içi her gün 12.00 – 19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

FIRAT ENGİN 
"The Fools and the Kings"

 March 5 – April 5, 2021 Artist Fırat Engins’s exhibition “The Fools and The Kings” opens at Galley Siyah Beyaz on Friday, March 5, 2021. In this exhibition, Engin shares the topics such as consumer society, globalization, cultural market and politics and system criticism of the sociopolitical order he has long been working on, with further stratification and diversification with the viewer. Engin, deals with the topics he has chosen among the events both experienced in Turkey and worldwide in the last 20 years (9/ 11 attack, Middle East policies, the Arab Spring, Refugee Crisis; #BlackLivesMatter protests and Covid-19 Pandemic) with a skeptical and questioning critical perspective. In addition to that, Engin, who studies concepts such as identity, nation and memory with a questioning approach in regardsto human rights, expresses the dynamics of the age he witnesses in the axis of historical events, through the expressional possibilities of plastic arts. The diversity in his artistic material repertoire finds us in this exhibition with several different techniques such as acrylic on canvas, oil on canvas, pastel on paper, pencil drawings on paper, ready-made and found objects, neon, metal sculptures and digital photography. In the exhibition, “The Fools and The Kings”, Engin displays his ability to transform the material with found and ready-made objects through his mastery in large-scale sculptures once again, as well as the materials and techniques he has used for the first time. The artist emphasizes the necessity of protecting the environmental climate cycle as well as the necessity of turning the unearned income-oriented policies into human oriented policies in the improvement and development plans of the countries, in order to strengthen democracy. On the other hand, he underlines the fact that the only way to create a more just and equal world in terms of human rights, is to get rid of the approaches based on religion, language, race and gender and to adopt an approach against discrimination and marginalization of all kinds as well as the identity, the culture and the tradition that are tried to be constructed by force, through a human oriented perspective. Fırat Engin’s exhibition, “The Fools and The Kings”, can be visited every weekday between 12 p.m. and 19 p.m. at Gallery Siyah Beyaz from March 5 to April 5, 2021.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder