9 Ocak 2014 Perşembe

(((((((((( MÜPHEM, SARHOŞ, KÖPEK ! ))))))))))


CerModern’in yeni güncel sanat alanı HUB Sanat Mekan, altıncı sergisinde Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi’nin “Müphem , Sarhoş, Köpek” sergisine ev sahipliği yapıyor.

21.01.2014-01.03.2014 tarihleri arasında görülebilecek olan sergi, yakın dönem siyasi belleğimiz üzerine farklı sanat disiplinlerinden bir araya gelen başkentli sanatçıların gözünden izleyiciye aktarılıyor.


* BASIN BÜLTENİ

Sanat eseri olarak ele alınmış bir mermer parçası üzerinde yer alan bir çatlak politik midir? Ya da tek bir nota politik olabilir mi? Sanatsal üretim ister istemez, içinde bulunduğu sosyal hayatın izlerini taşır ve her iz tarihe düşülen politik bir hamle olarak elbette okunabilir. Bu anlamlarıyla sanatsal üretim, pekala politiktir diyebiliriz. Peki, sanatçı açısından bakıldığında; “Politik sanatçı” tanımlaması anlam olarak doğru mudur? Hayır. Çünkü her sanatçı, ister istemez politik olarak bir tarafta durur; yani her sanatçı zaten politiktir.

Ancak, politik olmakla, politik meseleleri doğrudan dert edinmek arasında bir fark olduğunu düşünebiliriz. Bu anlamda bazı işler, sanatçılar ve sergiler politik olmanın ötesinde, politik olmayı doğrudan amaçlarlar.

“Müphem, Sarhoş, Köpek!” başlıklı sergi de politik olmayı hedefler.

Sergi üç metafor üzerinden ilerler: Bunlar, ‘Müphem, Sarhoş ve Köpek’ kelimeleridir. Bu üç kelime bu coğrafyada yaşanan yakın dönem siyasi hayatını mercek altına alır ve alt göndermeleri yakın dönem siyasi deneyimlerimize, pratiklerimize yöneliktir. Sergi, bu tema çerçevesinde yaşanan tüm tartışmaları belleğimizde taze tutmak ve bu tartışmaları ileriye dönük dip dalgaları olabilmesini sağlamayı amaçlamakla beraber, farklı sanat inisiyatiflerinden katılımcıları, akademik kökenli ya da serbest çalışan sanatçıları da bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Çünkü, bize göre; “Müşterek belleğimiz olduğuna inandığımız yakın dönem siyasi deneyimlerimiz ve pratiklerimiz bizlere birlikte hareket etmenin, bütünleşmenin, ortak haklarımızı birlikte aramanın ve paylaşmanın önemini hatırlattı.”
Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi

Kitschen Güncel Sanat İnisiyatifi tarafından teması belirlenen ve derlenen sergi, HUB Sanat Mekan’da 21.01.2014 tarihinde verilecek olan açılış kokteylinin ardından, 01.03.2014 tarihine kadar görülebilecektir.

Katılan Sanatçılar: Alper Aydın / Baran Çağinli / İlker Çelen / Serkan Demir / Erdal Duman / Fırat Engin / Elif Varol Ergen / Engin Esen / Şinasi Güneş / Bora Gürdaş / Aslı Işıksal / Mustafa İlhan / Ekin Kılıç / Deniz Cemal Koşar / Sılacan Köseler / Umay Yılmaz Kutay / Aykut Öz / Seval Şener / Ali Şentürk / Erinç Ulusoy

Adres: Altınsoy Cad. No:3 06101 Sıhhıye, Ankara, Türkiye
T: 0 312 310 00 00 /144
F: 0 312 310 10 00
W: http://cermodern.org/